Kategoriler

Eğitim

Doktora, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, 2005-2009
Yüksek Lisans, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri , 1996-1999
Lisans, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 1992-1996
Doktora, "Tuz stresi Altında Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinde Jasmonik Asitin Btki Gelişimi ve Antioksidant Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Bahçe Bitkileri Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, "Van Ekolojik Şartlarında Bazı Glayöl Çeşitlerinde Soğanımsı Yumru Gelişimleri ve Kesme Çiçek Kalitelerinin İncelenmesi", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Mart, 1999.

X